Gebruik onderstaand formulier om vrijblijvend contact op te nemen.

Gebruik onderstaand formulier om vrijblijvend contact op te nemen.

Studiekern voor professionals

Gemeenten & Zorgprofessionals

Studiekern heeft een speciaal programma ontwikkeld voor studiebegeleiding en coaching van jongeren in armoede.

Tweemaal per week kunnen zij gebruik maken van studie- en huiswerkbegeleiding, verzorgd door lesbevoegde docenten en andere zorgprofessionals werkzaam binnen het primair-, middelbaar en hoger onderwijs. We leren onze leerlingen reflecteren op persoonlijke en maatschappelijke gebeurtenissen. Ook ondersteunen wij leerlingen op het sociaal-emotionele vlak, helpen we ze met plannen en worden ze gecoacht. Op diverse gebieden leveren wij, naast de standaard huiswerk- en studiebegeleiding, maatwerk en ondersteuning. Zo hebben wij een decaan in ons team die leerlingen ondersteunt met betrekking tot hun loopbaanontwikkeling en studiekeuzes. Ook hebben wij de beschikking over een ambulant begeleider. Behalve controle op huiswerk en afvragen voor toetsen bieden wij ook vakinhoudelijke ondersteuning, helpen wij bij de aanpak van het leerwerk en werken wij aan de studiehouding en inzet.

Ook hebben we oog voor de taalzwakke leerlingen met een NT2 achtergrond. We begeleiden de leerlingen uit het primair onderwijs specifiek op taal. Voor leerlingen in het voortgezet of hoger onderwijs geld dat de begeleiding specifiek is toegespitst op de te beheersen stof. Er is hier dus wel ondersteuning qua taal; dit is echter niet het doel.

Daarnaast krijgen gedurende het ondersteuningstraject namelijk een persoonlijke mentor toegewezen die regelmatig coaching gesprekken voert, resultaten en aanwezigheid monitort en het welbevinden van deze jongeren in de gaten houdt. Jongeren die opgroeien in armoede hebben vaak zeer diverse achtergronden. Bijvoorbeeld: gebroken gezinnen, gezinnen met een migratieachtergrond of gezinnen met schulden. Hierdoor komt hun (schoolse) ontwikkeling vaak onder druk te staan

Studiekern heeft dus ook een signalerende functie. Omdat er veel individuele aandacht is voor de leerling, merken de medewerkers vaak eerder dat er iets aan de hand is. Indien nodig wordt er contact opgenomen met school, hulpinstanties die al betrokken zijn bij de leerling of het gezin. Studiekern biedt daarnaast in de begeleidingsruimte ook alle benodigde faciliteiten die een leerling wellicht zelf niet kan veroorloven. Toegang tot een computer, printer, de Bosatlas, grafische rekenmachine etc. etc.

Deze twee dagen worden vastgelegd door Studiekern in overleg met ouders/verzorgers. De openingstijden zijn 5 dagen per week van 16.00 tot 18.30 uur. Na 3 maanden wordt elke leerling geëvalueerd en gekeken of voortzetting van de begeleiding noodzakelijk / wenselijk is.

Ons doel is dus niet alleen de leerling bagage mee te geven voor de korte termijn, maar ook zeker voor de lange termijn in de vorm van vaardigheden en competenties die hij/zij ook kan gebruiken bij vervolgstudies en later in de maatschappij.

Studiekern, partner in onderwijs

Zorgprofessionals en cjg

Wij bieden de beste professionele zorgbegeleiding vanuit (bijvoorbeeld een pgb/wmo) voor leerlingen die deze extra aandacht nodig hebben, ongeacht niveau of achterstand. Onze pedagoog verzorgt een zorgplan op maat. De nadruk ligt bij ons vaak op dagritme, omgaan met (schoolse) frustraties en het verbeteren van executieve functies. In begeleidende gesprekken bespreken we ook de behaalde schoolresultaten. Omdat leerlingen vrijwel dagelijks bij ons aanwezig kunnen zijn, hebben onze docenten een belangrijke signalerende functie en onderhouden we korte lijnen met andere betrokken zorginstanties.